Prace rozpoczyna się od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi (humusu), czynność ta zwana jest też korytowaniem. Głębokość usuniętej nawierzchni zależna jest od przeznaczenia nawierzchni i może mieć głębokość 30-50 cm. Kolejnym etapem jest zagęszczenie podłoża. Nawierzchnia musi mieć zapewniony prawidłowy system odwodnienia poprzez wykonanie kilkustopniowych spadków. To konieczny zabieg, który zapewni, że podczas opadów woda nie będzie tworzyła kałuż na powierzchni, ale będzie spływała w wyznaczonym kierunku. Podbudowa jest kluczowym elementem zapewnienia przyszłej wytrzymałości i estetyki kostki. Głównym zadaniem podbudowy jest prawidłowy rozkład obciążeń. Na wykonanie podbudowy używa się tłucznia, klińca, żużlu, żwiru, grysu lub pospółki o frakcji 30-60 mm. Podbudowę układa się warstwami ok. 10-centymetrowymi, każdą warstwę zagęszczając. Do zagęszczania używamy zagęszczarki płytowej lub stopowej.Ostatnim etapem przed ułożeniem kostki brukowej jest wykonanie podsypki, która zapewni prawidłowe osadzenie kostki. Można do tego celu wykorzystać piasek lub grys, albo żwir o frakcji 1-4 mm, lub mieszankę piaskowo-żwirową o frakcji 2 mm. Podsypka powinna mieć grubość ok. 3-5 cm. Podsypki, w przeciwieństwie do podbudowy, nie zagęszcza się, ale jedynie wyrównuje. Zagęszczenie podsypki następuje dopiero po ułożeniu kostki.


tutaj jest katalog sklepu z krzesłami do salonu

Be Sociable, Share!