Prace rozpoczyna się od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi (humusu), czynność ta zwana jest też korytowaniem. Głębokość